Công Nguyễn
Chân Thiện Nhẫn

Chà… ko biết trôi về đâu đây ta…