Công Nguyễn
Chân Thiện Nhẫn

carta-tt:

Mệt quá lại đâm ra tưng tửng, chả ngủ được :))

*=]]* =]]

9gag:

I just saw this for the first time… #9gag

9gag:

I just saw this for the first time… #9gag

phapsu:

Four Seasons in Switzerland by Robin Halioua

chuyencuabeo:

-Lấy giấy viết.

-Ngồi xuống chỗ yên tĩnh.

-Ghi lên mỗi tờ giấy một chuyện mình muốn làm. Chuyện nhỏ nhỏ xinh xinh có thể hoàn tất trong tối đa một tuần. Ví dụ, ‘Trở thành tổng thống Mỹ’

-Ghi hết ra. Đứa nào nói chuyện nhỏ xíu nhảm nhí thì cắn nó. Không trải nghiệm nào là nhảm hết.

-Gấp lại.

-Bỏ vô rổ/ hũ/ tô/ nồi/ pô. Trộn lên

-Mỗi sáng lấy một tờ. Hai tờ nếu rảnh nhiều. Ba tờ nếu rảnh quá.

-Mở ra. Biểu gì làm nấy. 

Còn than chán tán xéo háng. Chỉnh cho hết xéo xong bốc việc ra làm tiếp.

Vậy nha!